Organický seminář | Ostrava nebo Praha, CZ


Date
19 Apr 2023 - 20 Apr 2023
Location
Czechia
Register here

Description

Organický seminář – Energetika a analýza paliv

Srdečně Vás zveme na prezentaci výrobního sortimentu s doprovodným programem, posterovou sekcí, demonstrací přístrojové techniky a programového vybavení.
Jedná se o jednodenní seminář, kterého se můžete zúčastnit buď v Praze, nebo v Ostravě.

Ostrava – 19.04.2023

Změna programu vyhrazena, bližší informace budou upřesněny.

od 09:30 Registrace: volná ukázka nových laboratorních přístrojů firmy LECO

10:00 - 10:05 Zahájení; Pavel Novák, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

10:05 - 10:30 Prezentace Výzkumného energetického centra (VEC) při VŠB – Technické univerzitě Ostrava, Milan Dej (VEC, CEET, VŠB-TUO)

10:30 - 11:15 Teoretické a praktické předvedení přístrojů I-část Nová generace přístrojů LECO, produktová řada Cornerstone, Elementární prvkové analyzátory CHNS, Pavel Jiroš, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

11:15 - 11:45 Coffee break

11:45 - 12:15 Teoretické a praktické předvedení přístrojů II-část. Nové produkty v oblasti Termogravimetrie (TGA, TGM) a přístroj TOC pro stanovení fázového uhlíku CM812, Pavel Novák, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

12:15 - 12:45 Teoretické a praktické předvedení přístrojů III-část. Kalorimetrie AC600 a Analyzátor tavitelnosti popela AF700, Pavel Jiroš, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

12:45 - 13:30 Ukázka přístrojů LECO, možnost prohlídky pracoviště VEC, Oběd, Ukončení semináře


Adresa Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Univerzitní aula
místnost UA 178, Ostrava – Poruba

Ostrava Venue Map

Praha – 20.04.2023

Změna programu vyhrazena, bližší informace budou upřesněny.

od 09:30 Registrace: volná ukázka nových laboratorních přístrojů firmy LECO

10:00 - 10:05 Zahájení; Pavel Novák, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

10:05 - 10:30 Prezentace pracoviště CZU a Výzkumného energetického centra (VEC) při VŠB – Technické univerzitě Ostrava, Milan Dej (VEC, CEET, VŠB-TUO)

10:30 - 11:15 Teoretické a praktické předvedení přístrojů I-část Nová generace přístrojů LECO, produktová řada Cornerstone, Elementární prvkové analyzátory CHNS, Pavel Jiroš, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

11:15 - 11:45 Coffee break

11:45 - 12:15 Teoretické a praktické předvedení přístrojů II-část. Nové produkty v oblasti Termogravimetrie (TGA, TGM) a přístroj TOC pro stanovení fázového uhlíku CM812, Pavel Novák, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

12:15 - 12:45 Teoretické a praktické předvedení přístrojů III-část. Kalorimetrie AC600 a Analyzátor tavitelnosti popela AF700, Pavel Jiroš, LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

12:45 - 13:30 Ukázka přístrojů LECO, možnost prohlídky pracoviště VEC, Oběd, Ukončení semináře


Adresa Prague:
Česká Zemědělská Univerzita v Praze
Místnost M15/4
Praha

Praha Venue Map


Registration

Pro zajištění hladkého průběhu semináře a organizace, vás žádáme o přihlášení klikem na odkaz REGISTRACE,
případně na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Pavel Jiroš (mobilní telefon: 702 008 343)